مدیر سایت

آبان 11, 1402

معرفی آموزش از طریق لگو

نظریه یادگیری تجربی بر اساس کار محققان برجسته قرن بیستم است که در دیدگاه‌های خود نقش تجربه را اساسی دانستند (جان دیویی، کورت لوین، جان پیاژه، […]